مهلت رسیدگی مالیاتی به تکلیف مودیان مشمولِ ارسال فهرست معاملات فصلی

ارسال شده در: اخبار اتحادیه, دسته‌بندی نشده | ۰

مهلت رسیدگی مالیاتی به تکلیف مودیان مشمولِ ارسال فهرست معاملات فصلی برابر دستورالعمل ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م مصوب ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۰ و از طرفی آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴ ؛ مهلت رسیدگی سازمان امور مالیاتی به تکالیف مودیان در این خصوص ، ۵ سال تعیین شده است. فلذا ؛

۱_ نگهداری اسناد و دفاتر و مدارک حسابداری تا ۵ سال از ناحیه مودیانِ مشمولِ حکم ماده قانونی یادشده ، جهت رسیدگی معاملات فصلی اجباری می باشد .
۲_ آخرین مهلت رسیدگی از ناحیه واحدهای مالیاتی به تکلیف فوق برای فصل بهار ۱۳۹۱ ، پایان تیر ۱۳۹۶ خواهد بود .