عضویت در هیئت مدیره و بازرسی اتحادیه صنف خرازی و نوشت افزار شمیرانات

ارسال شده در: اخبار اتحادیه, دسته‌بندی نشده | ۰


آگهی فراخوان داوطلبین عضویت در هیئت مدیره و بازرسی اتحادیه صنف خرازی و نوشت افزار شهرستان شمیرانات

احتراما بر اساس ماده ۶ (ذیل تبصره ۳ ماده ۲۲ق.ن.ص) آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی بدینوسیله از واجدین شرایط عضویت در هیئت مدیره و بازرسی اتحادیه دعوت بعمل می آید از روز دوشنبه مورخ ۹۶/۳/۲۹ لغایت ۹۶/۴/۲۰ به مدت ۱۵ روز کاری با در دست داشتن مدارک ذیل شخصا به دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات واقع در تجریش _میدان قدس_خ دربند_خ شهیداحمدی زمانی_کوچه ستاره_پلاک ۴ اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان شمیرانات طبقه دوم واحد اصناف مراجعه و جهت ثبت نام اقدام نمایند.

ماده ۳: شرایط داوطلبین(هیئت مدیره و بازرسان) عبارتست از:

 1. تابعیت جمهوری اسلامی ایران (باشناسنامه و تصویر آن)
 2. اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران (با استعلام از وزارت اطلاعات)
 3. نداشتن هرگونه سوءپیشینه کیفری موثر (با استعلام از مراجع قضایی)
 4. عدم ممنوعیت تصرف در اموال،مانند؛حجر،ورشکستگی و افلاس
 5. عدم اعتیاد به مواد مخدر ( با استعلام از نیروی انتظامی)
 6. عدم اشتهار به فساد
 7. دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
 8. داشتنپروانه کسب دائم
 9. حداکثر سن داوطلبین در زمان ثبت نام ۷۵ سال تمام
 10. وثاقت و امانت (اصل بر برائت است مگر وجود مدرک مستندی مبنی بر فقدان وثاقت و امانت)

*تبصره: داوطلبین حائز شرایط،مکلفندشخصا،با مراجعه به دبیرخانه هیئت اجرایی،نسبت به تکمیل پرسشنامه مطابق الگوی دبیرخانه هیئت عالی نظارت،اقدام نمایند.

*تبصره: پروانه کسب معتبر،پروانه ای است که تاریخ اعتبار آن منقصی نشده باشد و صاحب پرواه تغییر شغل ندداه و واحد صنفی خود را به غیر واگذار و یا اجاره نداده باشد.واحد صنفی فعال باشد. ۶۳۹۱۴

مدارک لازم جهت ثبت نام:

 • شش قطعه عکس جدید ۴*۳
 • ۲سری تصویر پروانه کسب همراه با اصل آن.
 • ۲سری تصویر از کلیه صفحات شناسنامه همراه با اصل آن
 • ۲سری تصویر کارت ملی همراه با اصل آن
 • ۲سری تصویر گواهی دیپلم به همراه اصل آن