حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان

ارسال شده در: اخبار اتحادیه, دسته‌بندی نشده | ۰

معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور با همکاری وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی ذیربط،اجرای قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان را پیگیری مینماید وتا کنون بیش از ۲۰۰ شرکت دانش بنیان، از سوی کارگروه ارزیابی شرکتهای دانش بنیان تایید شده  و مشمول استفاده از قانون شناخته شدند.

تاکنون با زحمات بخش های معاونت علمی وفناوری رئیس جمهور، صندوق نوآوری وشکوفایی، وزارتخانه ها، سازمان ها و دستگاه های اجرایی مختلف، ۱۱۰ برنامه حمایتی از شرکتها و موسسات دانش بنیان اجرایی شده است.

این حمایت ها در ۳ سر فصل زیر تقسیم بندی شده است 

الف) برنامه های حمایتی ذیل قانون؛ شامل تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی، معافیت مالیاتی و کمرگی، بیمه تامین اجتماعی و…(۵۴ برنامه)

ب) برنامه های حمایتی با همکاری سایر دستگاه های اجرایی؛ شامل تسهیلات سربازی، صدا و سیما، بورس و….(۳۵ برنامه)

ج) برنامه های حمایتی ذیل برنامه جامع توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان؛ شامل برنامه های توسعه صادرات، مشاوره ها و….(۳۱ برنامه)

فایل الکترونیکی کل این جزوه بر روی سامانه www.daneshbonyan.ir قرار دارد که در صورت لزوم، میتواند مورد استفاده قرار گیرد.