هک شدن سایت یارانه در کرمانشاه

ارسال شده در: اخبار اتحادیه, دسته‌بندی نشده | ۰

با توجه به اعلام هک شدن سایت یارانه و درج گزینه های جدید از سوی برخی از واحدهای صنفی کافی نت های استان کرمانشاه و احتمال گسترش اقدامات فوق الذکر در استان و احتمال سوء استفاده از عدم آگاهی مردم در این خوصوص جهت هرگونه اقدام به تغییر و یا ثبت مجدد اطلاعات خانوار در صورت لزوم در سایت یارانه به مراکز معتبر و ذی الصلاح مراجعه فرمایید.