جدول زمانبندی حضور مشاور قانون و مقررات کار در اتاق اصناف

ارسال شده در: اخبار اتحادیه, دسته‌بندی نشده | ۰
تاریخ روز ساعت
96/05/11جهارشنبه9 صبح الی 13
96/05/25جهارشنبه9 صبح الی 13
96/06/08جهارشنبه9 صبح الی 13
96/06/22جهارشنبه9 صبح الی 13