عید غدیر خم مبارک باد

ارسال شده در: اخبار اتحادیه, دسته‌بندی نشده | ۰

بر اوج کجاوه ها دو دست خورشید
دست علی و دست پیمبر تابید

زین نورٌ علی نور چو شد دین تکمیل
عطر صلوات حق به عالم پیچید

عید سعید غدیر خم  بر تمامی شیعیان مبارک باد