قابل توجه کلیه مشاغل مشمول صندوق فروشگاهی

ارسال شده در: اخبار اتحادیه, دسته‌بندی نشده | ۰

 

قابل توجه کلیه مشاغل مشمول صندوق فروشگاهی

جهت ثبت نام مشخصات نرم افزار خود در سامانه مالیاتی فقط تا آخر دی ماه فرصت باقیست. جهت دریافت شناسه صندوق حتما میبایست مشخصات نرم افزار خود را در سامانه مالیاتی ثبت نمایید. عدم ثبت مشخصات تا پایان دیماه موجب محرومیت از معافیت سالانه خواهد بود.