پلمپ دفاتر سال ۱۳۹۷ اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل گروه اول

ارسال شده در: اخبار اتحادیه, دسته‌بندی نشده | ۰

توجه بسیار مهم در خصوص پلمپ دفاتر سال ۱۳۹۷ اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل گروه اول

به قرار اطلاع، نشانی اقامتگاه قانونی برخی اشخاص یاد شده با کدپستی ده رقمی مرتبط با نشانی مذکور با توجه به تعلق نشانی پستی با کدپستی ابرازی در سامانه شرکت پست مغایرت داشته و همین امر باعث عدم امکان پذیرش تقاضا برای پلمپ دفاتر قانونی گردیده است و از طرفی اینکه اصلاح و مطابقت نشانی با کدپستی ۱۰ رقمی ، خودش بیش از یک ماه ( بواسطه تکمیل صورتجلسه مجمع و ثبت آن در سامانه اداره کل ثبت شرکتها و درج آگهی در روزنامه و ….) به طول خواهد انجامید
توصیه می شود کلیه اشخاص به شرح فوق از هم اکنون نسبت به ارسال تقاضا برای پلمپ دفاتر اقدام و چنانچه در این رابطه مغایرتی مشاهده گردید فرصت کافی برای رفع آن در این خصوص داشته باشند