تهیه و ارائه فاکتور معتبر

ارسال شده در: اخبار اتحادیه, دسته‌بندی نشده | ۰

 هر یک از واحدهای صنفی موظفند کالاهای واحد صنفی خود را از توزیع و عرضه‌کنندگان معتبر تهیه و فاکتور دریافت نمایند و هنگام مراجعه بازرسان و دستگاه‌های ذیربط در صورت درخواست، اسناد مثبته را ارائه نمایند.