تسویه حساب و عدم بکار گیری اتباع خارجی غیر مجاز

ارسال شده در: اخبار اتحادیه, دسته‌بندی نشده | ۰

با نظر به مکاتبه سرپرست محترم اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی در خصوص الزام در تسویه حساب اتحادیه های صنفی و همچنین پیمانکاران طرف قرارداد ادارات، با کلیه اتباع خارجی غیر مجاز (فاقد پروانه کار) و عدم بکارگیری آن ها در کلیه سطوح، لازم است کلیه پیمانکاران ادارات اقدامات لازم را در جهت همکاری مبذول نمایند.