بخوشدگی جرایم کارآفرمایان خوش حساب تأمین اجتماعی

ارسال شده در: اخبار اتحادیه, دسته‌بندی نشده | ۰

با توجه به نامگذاری سال ۹۷ به عنوان سال حمایت از کالای ایرانی از سوی مقام معظم رهبری و در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و به منظور مساعدت با کارفرمایان خوش حساب،کارفرمایان واحدهای مشمول،در صورتی که جرایم متعلقه آنها مربوط به قبل از تاریخ ۹۵/۱۲/۲۹ باشد،جنانچه تا تاریخ ۹۷/۰۴/۱۰ در مورد پرداخت و یا تقسیط اصل بدهی قطعی شده براساس مدارک و مستندات ابزاری با سازمان تأمین اجتماعی توافق نمایند،از بخشودگی جرایم متعلقه برخوردار خواهد شد.