تعدیل ارزش ریالی تخلافات مندرج در تبصره (۲) ماده (۲۷) قانون صنفی کشور

ارسال شده در: اخبار اتحادیه, دسته‌بندی نشده | ۰

 

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ هيأت وزیران در خصوص “تعدیل ارزش ریالی تخلفات مندرج در تبصره (۲) ماده (۷۲) قانون نظام صنفی کشور و اصلاح بعدی آن”، طي نامه شماره ۳۳۹۸۵ در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.