تدوین بانک جامع سرمایه گذران و سرمایه پذیران در ایران

ارسال شده در: اخبار اتحادیه, دسته‌بندی نشده | ۰

وب سایت (( بانک جامع سرمایه گذاران و سرمایه پذیران در ایران )) به آدرس www.iraninvestopedia.ir جهت معرفی سرمایه گذاران و سرمایه پذیران در ۳۰ حوزه اصلی صنعتی ، فرهنگی و خدماتی کشور  حضورتان معرفی میگردد.