دستورالعمل مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ارسال شده در: اخبار اتحادیه, دسته‌بندی نشده | ۰

دستورالعمل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز:
تحقق تدابیر و فرامین مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهور در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز
گسترش فرهنگ مبارزه با قاچاق کالا و ارز و استفاده از تولیدات ملی
ایجاد تحرک و انگیزه مضاعف در دستگاه های اجرایی در خصوص اجرای سیاست ها،برنامه ها و طرح های مبارزه با قاچاق
آگاه سازی آحاد جامعه از تأثیرات مخرب ورود و خروج کالای قاچاق و تبعات و تأثیرات منفی استفاده از کالاهای خارجی