ثبت نام واحدهای صنفی در سامانه ستاد

ارسال شده در: اخبار اتحادیه, دسته‌بندی نشده | ۰

واحدهای صنفی که موفق به دریافت پروانه کسب گردیده اند به منظور معرفی و شناسایی تأمین کنندگان کالا و خدمات برای مشارکت در معاملات و مناقصات دولتی میتوانند با مراجعه به سایت  www.setadiran.ir  و ثبت نام از خدمات سامانه ستاد بهره مند گردند.