طرح حمایت از بانوان ایرانی پیشرو در صادرات

ارسال شده در: اخبار اتحادیه, دسته‌بندی نشده | ۰

امروزه دستیابی به توسعه پایدار بدون بهره گیری از شایستگی ها و توانمندی های زنان محال به نظر می رسد. زنان در شکل گیری قانون ها و تشکل های سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی نقش تعیین کننده ای دارند. گروه متخصصین ایران به عنوان نهاد تخصصی و حرفه ای، حمایت از بانوان کارآفرین را سر لوحه وظایف خود قرار داده است و با ایجاد بستر مناسب جهت ارائه و فروش محصولات کارآفرینان، توسعه و ارتقای کارآفرینی زنان، پیگیری جهت رفع موانع موجود، حمایت و تشویق بانوان در امور تجاری و همسو کردن آن در راستای توسعه اقتصادی کشور سامانه اینترنتی حامی بانو راه اندازی شده است.
سایت حامی بانو  www.hamibanoo.ir  نخستین سایت جامع اصلاعات و فروشگاه زنان کارآفرین و صاحب کسب، با هدف حمایت و معرفی بانوان فعال در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و با توجه به این که هیچگاه فعالیت های بانوان ایرانی در یک مجموعه معرفی نشده و به صورت موردی به مردم ارائه شده، وجود چنین سایتی ضروری بنظر میرسد.