طرح ثبت مبادی و مقاصد بار در قالب سامانه جامع انبارها

ارسال شده در: اخبار اتحادیه, دسته‌بندی نشده | ۰

اين سامانه که ۱۸ ماه پيش راه اندازي شد، به نشاني https://www.nwms.ir در دسترس است و همه مراکز بارگيري، تخليه‌، نگهداري يا ذخيره‌سازي کالا را دربرمي گيرد.
مطابق تعريف، اين مراکز شامل انبارها، مراکز دپو، سيلوها، سردخانه‌ها، واحدهاي توليدي، کارخانه ها، معادن، اصناف و مزارع کشاورزي است که بايد همه ورودي و خروجي خود را در اين سامانه ثبت کنند.