۱۳ بهمن ؛ ۴۰ سال مردم‌سالاری دینی، استقلال و آزادی

ارسال شده در: اخبار اتحادیه, دسته‌بندی نشده | ۰

شنبه ۱۳ بهمن ۹۷: انقلاب اسلامی، ۴۰ سال مردم سالاری دینی، استقلال و آزادی
در اصل اول قانون اساسی آمده است که نوع حکومت ایران «جمهوری اسلامی» است و این بدان معناست که شکل حکومت «جمهوری» و محتوای آن «اسلامی» است و در نتیجه مشروعیت آن مبتنی بر دو اصل «مکتب» و «انتخاب مردم» می‌باشد. به یک معنا، هدف دو اصل یاد شده، برقراری پیوند و سازش میان نهادها و ارزشهای سُنّتی (مکتب و مذهب) از یک سو، و نهادها و نظامات مدرن (آزادیهای مردمی و مدنی و استقرار نهادهای دمکراتیک و نظام مردم‌سالاری) از سوی دیگر است.