۱۴ بهمن ۹۷ ؛ ۴۰ سال اعتماد ملی، خودباوری و پییشرفت علمی

ارسال شده در: اخبار اتحادیه, دسته‌بندی نشده | ۰

یکشنبه ۱۴ بهمن ۹۷ : انقلاب اسلامی، ۴۰ سال اعتماد ملی، خودباوری و پیشرفت علمی
صاحب نظرانی که در تبیین ریشه های شکل گیری انقلاب اسلامی ایران قلم زده اند یکی از عوامل پیدایش انقلاب در ایران را واکنش مردم به تحقیر تاریخی خود توسط حاکمان مستبد و حامیان خارجی آنها دانسته اند.آنها بر این باورند که در دوران سلطنت پهلوی ملت ایران به شدت تحقیر شده بود به همین دلیل به ندای امام خمینی(ره) که منادی استقلال و خودباوری ملی بود پاسخ مثبت داد و انقلاب اسلامی را خلق کرد.
علاوه بر افزایش کمی از نظر کیفیت تولید علم نیز شرایط ایران در دوران جدید نسبت به قبل بسیار تغییر پیدا کرده است. مهمترین شاخص سنجش کیفیت تولید علم، میزان استناد به آن تولیدات است. بر اساس آمار و ارقام موجود در حالیکه از مجموعه ۲۰۲۶ مدرک تولید شده در ایران قبل از پیروزی انقلاب تنها ۱۱۷۸ استناد به این مقالات صورت گرفته، این رقم در سالهای بعد از انقلاب به ۹۴۵ هزار استناد افزایش یافته است.