۲۰ بهمن؛ ۴۰ سال الگوی فاطمی(س)، تحکیم خانواده و افتخار آفرینی زنان ایرانی

ارسال شده در: اخبار اتحادیه, دسته‌بندی نشده | ۰

شنبه ۲۰ بهمن؛ ۴۰ سال الگوی فاطمی(س)، تحکیم خانواده و افتخار آفرینی زنان ایرانی
نهاد خانواده مقدس ترین نهاد است. در اسلام همه چيز از خانواده آغاز مي‌شود و قرآن مجيد مي‌فرمايد: «ان الله یرید ان یذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا» وقتي در كتاب آسماني ما از اهل بيت نام برده شده، يعني براي پيامبر اكرم(ص) نيز خانواده نقطه آغاز و ترقي بوده است.
خداوند مي‌فرماید که هرگونه پلیدی و زشتی را از خانواده پیغمبر برده است. یعنی نقطه آغاز و ترقی خانواده است. بنابراین خانواده که از زن و شوهر آغاز مي‌شود و با آمدن فرزندان مستحکم‌تر مي‌شود، بنیان جامعه است.