نصب پروانه کسب در محل واحد صنفی

ارسال شده در: اخبار اتحادیه, دسته‌بندی نشده | ۰

با استناد به دستورالعمل اتاق اصناف ایران با موضوع لزوم نصب پروانه کسب در محل واحد صنفی به اطلاع می رساند به منظور نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی، شناسایی واحدهای بدون پروانه کسب و همچنین اجرای بهینه امر نظارت توسط بازرسان اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی تحت پوشش، ضرورت دارد کلیه افراد صنفی دارای پروانه کسب نسبت به نصب پروانه کسب در محل صنفی اقدام لازم را معمول نمایند در غیر این صورت مسئولیت های ناشی از عدم اجرای آن متوجه متصدیان واحدهای صنفی می باشد.