جمع آوری سد معبر از سطح شهرستان شمیرانات

ارسال شده در: اخبار اتحادیه, دسته‌بندی نشده | ۰

نظر به مکاتبات عدیده و پیگیری های مستمر اتاق اصناف و اقدامات و زحمات فرماندار محترم شهرستان جناب آقای دکتر شهریور و نهایت همکاری شهرداری محترم منطقه و نیروی محترم انتظامی؛ از روز جاری نسبت به جمع آوری بساط گستران و سدمعبر در محدوده تجریش اقدام لازم معمول شده است.
لذار ضروری میباشد که کلیه واحد های صنفی از ایجاد هرگونه سد معبر و بساط گستری خوداری نمایند.