عدم بکارگیری اتباع بیگانه غیر مجاز

ارسال شده در: اخبار اتحادیه, دسته‌بندی نشده | ۰

طبق قوانین و مقررات وزارت کار بکارگیری اتباع بیگانه غیر مجاز علی الخصوص اتباع کشور افغانستان در واحدهای صنفی، نمایشگاه های خودرو، پاساژها و بازارها ممنوع بوده و در صورت استفاده کارفرمایان از اتباع بیگانه غیرمجاز در واحدهای صنفی مذکور ضمن جمع آوری اتباع بیگانه، نسبت به برخورد با کارفرمایان متخلف اقدام قانونی خواهد شد.