دعوت جهت برگزاری فروش فوق العاده

ارسال شده در: اخبار اتحادیه, دسته‌بندی نشده | ۰

نظر به درخواست های مکرر برخی از فعالین و اتحادیه های صنفی مبنی بر کاهش سود قانونی و ارائه تخفیف در جهت رفاه حال مصرف کنندگان، خواهشمند است جهت دریافت مجوز فروش فوق العاده به اتحادیه مراجعه فرمایید.