ممنوعیت الصاق برچسب جعلی خارجی بر روی تولیدات داخلی

ارسال شده در: اخبار اتحادیه, دسته‌بندی نشده | ۰

در راستا مبارزه هدفمند با قاچاق کالا و ارز بالاخص طرح برخورد با پوشاک خارجی قاچاق، از الصاق مارک خارجی بر روی البسه های تولید شده داخلی خودداری نمائید.