تعیین ضریب ارزش افزوده برای برخی فعالیت ها

ارسال شده در: اخبار اتحادیه, دسته‌بندی نشده | ۰

نحوه اجرای بند و تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در مورد تعیین ضریب ارزش افزوده اشخاص حقیقی برای برخی از فعالیت ها بموجب بخشنامه سازمان امور مالیاتی اعلام شد: