فهرست صاحبان مشاغل مشمول نصب سامانه فروش

ارسال شده در: اخبار اتحادیه, دسته‌بندی نشده | ۰

با توجه به اعلام سازمان محترم امور مالیاتی کشور با موضوع تعیین فهرست نهایی صاحبان مشاغل(اشخاص حقیقی) مشمول نصب سامانه فروش در اجرای مفاد ماده (۳) آئین نامه اجرای تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم رسته شغلی لوازم التحریر و نوشت افزار از این پس مشمول نصب اجباری صندوق مکانیزه میگردد.