نامه ریاست محترم اتاق اصناف شمیرانات در خصوص بساط گستری و سدمعبر

ارسال شده در: اخبار اتحادیه, دسته‌بندی نشده | ۰

تصویر نامه زیاست محترم اتاق اصناف شهرستان شمیرانات به فرماندار محترم شهرستان شمیرانات در خصوص معضل بساط گستری و سد معبر