اطلاعیه اداره امور مالیاتی

ارسال شده در: اخبار اتحادیه, دسته‌بندی نشده | ۰

دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۹ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده (۱۰۰) اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم با رعایت مفاد بند (ع) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

تبصره ماده ۱۰۰