اتمام حجت تعزیرات با عرضه کنندگان پوشاک قاچاق

ارسال شده در: اخبار اتحادیه, دسته‌بندی نشده | ۰

حمیدرضا دهقانی‌نیا در پاسخ به این سوال که چه تعداد برند پوشاک قاچاق در بازار فعالیت دارند اظهار کرد: ۵۰ شرکت و ۶۷ برند شناسایی شدند که از این تعداد آنچه برای ما به عنوان برندهای مجاز برای عرضه محرز … ادامه یافت

الزام الصاق برچسب قیمت

ارسال شده در: اخبار اتحادیه, دسته‌بندی نشده | ۰

درج قیمت زمینه ای برای کنترل دقیق تر است به همان میزان فقدان برچسب قیمت ، عرصه برای گرانفروشی بیشتر خواهد بود و بیش ترین آسیب از این طرح ، متوجه مصرف کنندگان خواهد بود. لذا مبنی بر ضرورت درج … ادامه یافت