نخستین آیین تجلیل از تشکل های صنفی برتر در حوزه پژوهش

  نخستین آئین تجلیل از تشکل های صنفی برتر در حوزه پژوهش با حضور محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران، هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و تعدادی از روسای اتاق ها … ادامه یافت