اساسنامه الگوي اتحاديه هاي صنفي

ارسال شده در: آیین نامه ها | ۰

اساسنامه الگوي اتحاديه هاي صنفي ( موضوع تبصره يک ماده ۲۱ قانون نظام صنفي) کليات ماده ۱- نام اتحاديه، اتحاديه صنف ……………………………………………… مي باشد که در اين اساسنامه به اختصار اتحاديه ناميده مي شود. ماده ۲- اتحاديه داراي شخصيت حقوقي … ادامه یافت

آيين نامه اجرايي قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوراکي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي

ارسال شده در: آیین نامه ها | ۰

قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوراکي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي در اجراي تبصره سه قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي مصوب آذرماه ۱۳۷۹ مجلس شوراي اسلامي و به استناد نامه شماره ۹۲۵۶/۴۷۴۳۹ مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۲ … ادامه یافت

آيين نامه نحوه همکاري نيروي انتظامي با اتحاديه ها، اتاق هاي اصناف و اتاق اصناف ايران (موضوع ماده ۸۱ قانون نظام صنفي)

ارسال شده در: آیین نامه ها | ۰

تعاريف ماده ۱- تعاريف: قانون: قانون نظام صنفي. ناجا: نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران(پليس نظارت بر اماکن عمومي). اتاق اصناف: اتاق اصناف شهرستان اتحاديه: اتحاديه صنفي سامانه اصناف: سامانه الکترونيکي صدور پروانه کسب(به نشاني iranianasnaf.ir). نحوه همکاري ناجا با اتحاديه … ادامه یافت

آيين نامه اجرايي نحوه صدور و تمديد پروانه کسب جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا

ارسال شده در: آیین نامه ها | ۰

تعاريف ماده ۱- تعاريف: قانون: قانون نظام صنفي پروانه کسب: پروانه کسب جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا. مراجع صدور و تمديد پروانه کسب: مرکز اصناف و بازرگانان(براي واحدهاي صنفي تحت پوشش اتحاديه کشوري) و ادارات و سازمان هاي صنعت، معدن … ادامه یافت

دستورالعمل نحوه صدور جواز تأسيس فروشگاه هاي بزرگ چند منظوره و زنجيره اي

ارسال شده در: آیین نامه ها | ۰

دستورالعمل نحوه صدور جواز تأسيس فروشگاه هاي بزرگ چند منظوره و زنجيره¬اي مقدمه در اجراي تبصره ماده (۵) آيين نامه اجرايي ماده (۱۲) قانون نظام صنفي به منظور حمايت از سرمايه گذاري و اصلاح شبکه هاي توزيع، جواز تاسسيس صرفا … ادامه یافت

آيين نامه اجرايي چگونگي فروش اقساطي، فوق العاده و حراج

ارسال شده در: آیین نامه ها | ۰

تعاريف ماده ۱- تعاريف: قانون:قانون نظام صنفي. کميسيون نظارت:کميسيون نظارت شهرستان. اتاق اصناف:اتاق اصناف شهرستان. اتحاديه:اتحاديه صنفي. فروش اقساطي:عرضه کالا و خدمات به ترتيبي که تمام يا قسمتي از بهاي آن به اقساط مساوي يا غير مساوي در سر رسيدهاي … ادامه یافت

آيين نامه اجرايي ترتيب انتخاب هيأت رييسه اتاق اصناف شهرستان، وظايف هيأت رييسه، طرز تشکيل جلسات، تعداد کميسيون ها و ساير مقررات مربوط به اداره اتاق و حق الزحمه خدمات آنها

ارسال شده در: آیین نامه ها | ۰

تعاريف ماده ۱- تعاريف: قانون: قانون نظام صنفي. اتاق اصناف: اتاق اصناف شهرستان. اتحاديه: اتحاديه صنفي شهرستان. داوطلبان: داوطلبان عضويت در هيات رييسه . انتخابات: انتخابات هيأت رييسه. هيات اجرايي: هيأت اجرايي برگزاري انتخابات هيأت رييسه. هيات رييسه: هيأت رييسه … ادامه یافت

دستورالعمل نحوه تنظيم ساعت کار و ايام تعطيل واحدهاي صنفي

ارسال شده در: آیین نامه ها | ۰

تعاريف ماده ۱ـ تعاريف: قانون:قانون نظام صنفي. دبيرخانه:دبيرخانه هيأت عالي نظارت. کميسيون نظارت:کميسيون نظارت شهرستان. اتاق اصناف:اتاق اصناف شهرستان. نحوه تصويب ساعات کار واحدهاي صنفي ماده ۲ـاتاق اصناف مي­ بايست با توجه به طبيعت و نوع کار واحدهاي صنفي و … ادامه یافت

آيين نامه اجرايي نحوه صدور و تمديد پروانه كسب

ارسال شده در: آیین نامه ها | ۰

تعاريف ماده۱- تعاريف: پروانه کسب:مجوزي است که به منظور شروع و ادامه کسب و کار يا حرفه بصورت دائم ( براي مدت پنج سال) و يا موقت ( به مدت يک سال) به فرد يا افراد صنفي براي محل مشخص … ادامه یافت

1 2 3 4 5